PYN

Paket 1. e-Beyanname


Beyanname Gönderme – Beyanname İndirme/Arşivleme
e-Beyanname sistemine şifre girme ihtiyacı olmadan bağlanmamızı sağlar. e-Beyanname sistemine bağlandıktan sonra paket gönderme, onaylama işlemlerini kolayca yapabiliriz. e-Beyanname sistemine daha önce gönderilmiş olan beyanname ve tahakkuk fişlerini tek tuşla indirip arşivleme işlemimize yarar. E-Beyanname sisteminde arşivde kayıtlı bulunan tüm beyanname ve tahakkuk fişlerimizi de indirip arşivleme işini yapabiliriz. 6111 Sayılı Yasaya Göre Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Stopaj Vergileri Matrah Arttırım Beyannamelerini de indirip arşivleyebiliriz.
Vergi Levhası İndirme-Arşivleme
Müşterilerinize ait Vergi Levhalarını tek tuş ile programa indirip arşivleyebilirisiniz.
KDV1 Beyanname Detayı ve Kontrolü
e-Beyanname Sisteminden programa indirilen KDV1 Beyannameleri detaylandırmaya tabi tutulur. Çalışılan yıl bazında KDV1 Beyannamelerini aylar bazında matrah ve hesaplanan kdv’ler indirilecek kdv’ler, devir eden kdv’ler, ödenecek kdv’ler, kümülatif matrah ve kredi kartı satışları şeklinde detaylandırılır. Devir eden KDV, kümülatif Matrah ve Kredi Kartı ile Satışlar bazında kontrol yaptırılır.
Form BA/BS Mutabakat Mektubu
e-Beyanname Sisteminden Form BA/BS ‘ler indirilirken detaylandırmaya tabi tutulur. Yapılan detaylandırmalar üzerinden ilgili firmalara mail yoluyla mutabakatlaşma mektupları gönderilebilir.
Toplu Yazdırma
Programa indirilip arşivlenen e-beyannamler,tahakkuk fişleri, form BA/BS ler ve Vergi Levhaları topluca tek tuş ile yazdırılabilir. 
İş Takip Tablosu
Müşterilerinize ait işlerin hangi konumda olduğunu takip ettiğiniz ekrandır. e-Beyanname sisteminden alınan tüm beyanname ve tahakkuk fişleri (2004 yılından itibaren) programdaki iş takip tablosuna otomatik olarak işlenir. İş Takip Tablosu sayesinde tüm müşterilerimize ait tüm beyannamelerin verilip verilmediğini kolayca takip edebiliriz. İş Takip Tablosu ekranından hangi beyannamelerin verilip onaylandığını, hangi beyannamelerin sistemde onay beklemekte olduklarını hangi müşterimize ait beyannamelerin hiç düzenlenmemiş olduğunu kolayca takip etmemizi sağlar.

Paket 2. e-Gelir İdaresi

Açık İnternet Vergi Dairesi
Tek Tuş ile Meslek Mensubu adına veya Müşteri adına İnternet Vergi Dairesi Sistemine Bağlanmamızı sağlar. İnternet Vergi Dairesinde istediğimiz işlemleri yapabiliriz.
Post Bilgileri Alma ve Raporlama
Tek tuş ile tüm müşterilerimize ait post ile satış bilgilerini programa kaydedebiliriz. Kaydedilen post satış bilgilerini Raporlama ile istenilen dönem aralığında ve müşteri bazında bankalara göre detayları ile birlikte raporlama yapabiliriz.
Vergi Dairesi Ödemeleri Alma ve Raporlama
Tek Tuş ile tüm müşterimize ait istediğimiz dönem aralığındaki ödeme bilgilerini (Müşterimizin vergi dairesindeki mükellefiyet kaydına göre KDV, Muhtasar, Geçici Vergi vs.vs) programa kaydettirip raporlayabiliriz. 6111 Sayılı Yasaya Göre Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Stopaj Vergileri Matrah Arttırımlarını ve borç yapılandırmalarını taksitlerine göre alıp raporlayabiliriz. Müşterilerimizin ödeyipte bize getirmediği tüm ödemeleri görebilmemize ve bu ödeme tarihlerine ve tutarlarına göre muhasebe kayıtlarını yapmamıza da yardımcı olur.
Gümrük Çıkış Beyannameleri Raporlama
Tek Tuş ile tüm müşterilerimize ait Gümrük Çıkış Beyannameleri kapanma raporlarını alabilmemizi ve raporlayabilmemizi sağlar.
Ödenen Gelir ve Kurum Geçici Vergileri Raporu
Vergi Dairesi Ödemeleri Alma menüsü ile ödemelerini aldırdığımız müşterilerimizin Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini düzenlerken ne kadar geçici vergi indirimi yapacağımızı hazırladığımız rapordur.
Borç Bilgileri Sorgulama ve Raporlama
İstediğimiz müşterimizin vergi dairesine olan borçlarını sorgulama anındaki bilgilerini vergi türlerine, dönemlerine göre gecikme faizleri ile birlikte alabiliriz ve müşterimizin eline o anki borç durumunu yazdırarak verebilmemize imkan sağlar. (İnternet Vergi Dairesinden sadece son bir yıla ait borç bilgileri sorgulaması yapılabilirken program sayesinde internet vergi dairesine geçiş döneminden itibaren alabilme imkanı vardır)
Vergi Dairesi Borç Sorgulaması
Meslek Mensubunun veya Müşterisinin Vergi Dairesine olan toplam borçlarının alındığı ekrandır. Bu menüde müşterinin vergi dairesine olan borçlarına ait tüm bilgiler gelmektedir. (Kdv, Muhtasar, Geçici vergi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Mahkeme Harçları, Kredi Yurtlar Kurumu Borçları vs.)
Mükellef Bilgileri Bildirimi
Tek tuş ile Mükellef Bilgileri Bildirimlerini yapabilirsiniz. 2012 için verdiğiniz Mükellef Bilgileri Bildirimleri Programa Otomatik olarak kaydedileceğinden dolayı bu bilgileri sisteme tekrar girmenize gerek kalmayacaktır. Mükellef Bilgileri Bildirimlerinin verilip verilmediğini, verildiyse hangi pozisyonda beklediklerini (onay bekliyor veya onaylanmış) çok kolay raporlayabilirsiniz.

Paket 3. e-Bildirge

e-Bildirge Girişi ve XML Dosya Transferleri
e-Bildirge sistemine şifre girme ihtiyacı olmadan bağlanmamızı ve müşterilerimiz arasında dolaşım yapabilme imkanı sağlar. e-Bildirge sayfasına kolay ulaşımdan sonra istersek bordro programlarımızda hazırlamış olduğumuz XML dosyalarını dosyalarını kolayca sisteme gönderme ve yine şifre girme ihtiyacı olmadan tek tuş ile onaylama işlemi yapabilme ve onay bekleyen veya onaylanan e-bildirge ve hizmet listelerinin programa indirilip arşivleme işlemi yapabilmemize imkan sağlar.
Toplu e-Bildirge ve Hizmet Listesi İndirme Arşivleme
Tek tuş ile tüm müşterilerimize ait tüm belge türlerine göre istediğimiz dönemden (2004 yılından) itibaren alıp kaydedilme imkanına sahip oluruz. e-Bildirge sisteminden hizmet listeleri indirilip arşivlenirken aynı zamanda hizmet listesi üzerinde kayıtlı bulunan personellere ait işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri programa arşivlenir. İstediğimiz zaman personellerin işe giriş-çıkış bildirgelerine tek tuş ile ulaşıp yazdırabilme imkanı sunar.
SSK işçi Giriş-Çıkış Bildirimleri
Tek tuş ile şifre girme ihtiyacı olmadan işe giriş veya çıkış yapılacak müşterimizin sgk daki sayfasına ulaşmamıza imkan sağlar. Yapmış olduğumuz işe giriş veya çıkış bildirimlerinin örneklerini pdf formatında programın altına kaydederek istediğimiz zaman yazdırma imkanına sahip oluruz. 
Toplu e-Bildirge, Hizmet Listesi, İşçi GİRİŞ/ÇIKIŞ Raporlama Yazdırma
Tek tuş ile tüm müşterilerimize ait tüm belge türlerine göre istediğimiz dönemden (2004 yılından) itibaren alıp kaydedilen e-bildirgeleri ve hizmet listelerini yine tek tuş ile yazdırabilme imkanı sağlar. İşçilere ait İşe GİRİŞ/ÇIKIŞ Bildirgelerini topluca yazdırabiliriz.
Hizmet Listesi ile İşçi GİRİŞ/ÇIKIŞ Kontrolü
Program üzerinden yapılan işçi GİRİŞ/ÇIKIŞ’larının o ayki hizmet listesi ile tutarlı olup olmadıklarının kontrol edildiği rapordur.
İşçi Hizmet Listesi Raporları
e-Bildirge Sisteminden indirilip arşivlenen hizmet listelerindeki işçilerin tek tek detaylı raporlarının alınabildiği ekrandır.
Ek.10 Eksik Gün Bildirim Formu
e-Bildirge Sisteminden indirilip arşivlenen hizmet listeleri üzerinde bulunan bilgilere göre Ek.10 Eksik Gün Bildirim Formu Otomatik Olarak Hazırlanıp, yazdırılabilir.
İş-Kur Aylık İş Gücü Çizelgesi 
e-Bildirge Sisteminden indirilip arşivlenen Hizmet Listelerine göre Aylık İş Gücü Çizelgesini Hazırlayabilir ve İş-Kur sistemine gönderebilirsiniz.
İş Takip Tablosu
e-Bildirge sisteminden alınan tüm bildirgeler (2004 yılından itibaren) programdaki iş takip tablosuna otomatik olarak işlenir. İş Takip Tablosu sayesinde tüm müşterilerimize ait tüm bildirgelerin verilip verilmediğini kolayca takip edebiliriz. İş Takip Tablosu ekranından hangi bildirgelerin verilip onaylandığını, hangi bildirgelerin sistemde onay beklemekte olduklarını hangi müşterimize ait bildirgelerin hiç düzenlenmemiş olduğunu kolayca takip etmemizi sağlar.

Paket 4. e-SGK Sorgulamalar ve Raporlamalar

SSK Ödemeleri Alma
Tek tuş ile tüm müşterilerinizin SSK sistemindeki müfredat kartlarında bulunan ödeme bilgilerinin alınmasını sağlar.
SSK Prim Tahakkuk / Ödeme Raporu
Tüm Müşterilerimizin SSK’ya tahakkuk etmiş (prim, ipc vs) borçları ile ödemelerinin raporlanmasını sağlar.
SSK Prim Borçları Raporlama ve Gecikme Zammı Hesaplama
Müşterimizin SSK’ya olan borçlarının raporlandığı ve gecikme zammı hesaplarının yapıldığı ekrandır. Müşterimize ödeme yapacağı tarihte prim borcunun ve gecikme zammının ne kadar olacağını söyleyebildiğimiz ekrandır. 
Bağ-Kur Borç Tutarları Alma
Müşterimizin o anki bağkur borcunu aldırıp İş Takip Tablosuna otomatik olarak işlettirebiliriz.
SGK e-Borcu Yoktur Alma
Eğer müşterimiz için e-bildirge sisteminde online olarak e-borcu yoktur alma yetkisine sahipsek programdan tek tuş ile bu belgeye ulaşarak belgeyi alabiliriz. Alınan Belge programa kaydedilir. İstediğimiz zaman yazdırma imkanına sahip oluruz.
SSK İşçi İş Görmemezlik Raporları Alma ve Raporları Onaylama
Tek Tuş ile tüm müşteri dosyalarında çalışan işçilere ait Hastanelerin SSK sistemine göndermiş oldukları raporların otomatik olarak alındığı ekrandır. Program 3 gün süresince bu raporların alınmadığını tespit ederse açılışta sizi uyaracaktır.
Çalışan İşçi İş Göremezlik (Rapor) Girişi (Eski Manuel Sistem)
Sadece müşteri seçerek e-bildirgedeki işçi rapor giriş işlemlerine tek tuş ile ulaşabiliriz.
Ödenmeyen SSK Primleri Raporu
Müşterimizin ssk ya olan borçlarını dönemler halinde raporlamamızı sağlar. Aynı zamanda bu rapor ile Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak yazılacak tutarları almış oluruz.