Ürünler

Dijital çağ için üretim süreçlerinizi başarıyla hazırlamanıza ve önemli rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olabiliriz. Çözüm ve becerilerimiz, üretim faaliyetlerinizin şeffaflığını, esnekliğini ve karlılığını artıracaktır.

Makinelerinizin Verileri İçin Kaynak Oluşturun

Gateway platformu veri kaynakları ile verilerin biriktirildiği IQV Data platformu arasındaki iletişimi ve veri transferini sağlayan platformdur. Üç temel veri kaynağı ile ilgilenir.

 

CNC; Mitsubishi, Fanuc, Siemens,  Heidenhain gibi üretici firmalara ait CNC makinelerinde mevcut olan veriler.  PLC ler üzerinde oluşan veriler Gateway platformu ile IQV Data platformuna aktarılır.

 

IIoT; Internet of things (Nesnelerin interneti) tabanlı elektronik donanımlara ait veriler.

 

Ortam verileri(ısı, sıcaklık, nem, titreşim, gürültü), Elektrik verileri, Sinyal kulesi verileri gibi bilgiler üretim alanında iş istasyonları üzerinden toplanarak IQV Data platformuna aktarılır.

 

Third Party Uygulamalar; Üretim alanlarında ayrıca kullanılan diğer yazılımlara ait veriler.

 

ERP(Kaynak Planlama), MRP(Malzeme İhtiyaç Planlaması), MOM(Üretim Operasyon Yönetimi), MES(Üretim Yürütme Sistemi) gibi yazılımlar üzerinden yada PDKS(Personel Devam Kontrol Sistemi) sistemleri üzerinden yatay-dikey yazılım entegrasyonları yapılarak bu sistemlerinde IQV Data platformuna aktarımı sağlanmaktadır

Temel Performans Göstergelerinizi İzleyin.

DATA, tesis içi sistemlerinizden gelen bilgileri içgörü sağlamak için entegre eden bir kurumsal iş uygulamasıdır. Verimliliği ölçmek, Kaliteyi artırmak, İzlenebilirliğini sağlamak ve üretim varlıklarınızın Öngörülü Bakımını yapmak için kullanılır. IQV DATA IIoT’den veri sağlayan Proses üreticileriyle ilgilidir. IQV DATA bir Hizmet (SaaS) uygulaması olarak barındırılan bir Yazılım olarak ve seçtiğiniz bir bulut satıcısına özel olarak barındırılan bir çözüm olarak kullanılabilir

 

 

     Bütün veri kaynaklarından toplanan verilerin 
       biriktirilmes

 

     Veriler üzerinde anlık alarm sistemi

 

      Verilerin anlamlı şekilde görüntülenmesi

 

 

 

 

Üretimden Gelen Tüm Verilerinizi Anlık Raporlayın

MES (Manufacturing Execution System) üretim yürütme sistemi anlamına gelmektedir. Bu yapı fabrika düzeyinde yönetme ve izleme süreçlerini kontrol eder. MES, gerçek zamanlı olarak robot, makine monitörleri ve işçilerden dakikalık olarak tüm üretim bilgilerini alır. Üretim yönetme sistemleri kendi kendini kontrol eden bir yapıda olmasına rağmen, artık kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarına entegre ediliyor. Bir üretim yürütme sisteminin amacı verimliliği arttırmak, ürün üretim sürecinin süresini azaltmaktır. MES ve ERP yazılımlarının entegre edilmesi ile birlikte, fabrika yöneticileri zamanında, uygun maliyetli ve kaliteli bir şekilde teslimatının sağlanmasını proaktif bir şekilde kontrolünü sağlayabilir.

 

Kontrol Noktalarınızı Tek Bir Merkezden İzleyin

Scada ile Üretim istasyonuna ait toplanan verilerin anlık görüntülenmesi yapılmaktadır.

 

      Spindle verileri; speed, load, coordinates

      Üretim durum verileri; başlama, durma, bitme, reset

      Ortam verileri; sıcaklık, nem, titreşim, gürültü

      Elektrik verileri; Gerilim ve Akım

      Kapı açık/kapalı verisi

      Program verileri (Program adı, program satır sırası,

         program işleme durumu)

      Üretim verileri

      Sinyal Kulesi bilgileri

      İstenen veriler de eklenebilmektedir. İstenen tüm tezgahlar

        da SCADA ekranında gösterilebilmektedir.

        Eklenip çıkarılabilmektedir.

Firmanızın Verimliliğini Yönetin

Analysis, yazılım geliştirme sürecinin bir parçası olabileceği gibi, süreç geliştirme, organizasyonel değişim veya stratejik planlama, politika geliştirme, vb. faaliyetlerin de gerçekleştirilebildiği bir çözüm kümesidir.

 

     Dashboard

       OEE istatistikleri
       CNC’lerin çalışma performansları
       Günlük tamamlanan işler
       Toplam Bağlı iot
       Toplam Bağlı CNC
       Hata veren CNC / Iotların listesi ( çalışmayan)
       Atanan işlerin ve başlamamış işlerin listesi

 

     CNC / Makine Listesi

       Çalışma performansı
       OEE yüzdesi
       Çalışma durma resetleme ve elle çalıştırma chartı 
       Çalışma modları süre listesi
       Hata listesi

 

     IIoT Listesi

        IIoTların Verilerinin görselleri (bu firmalara göre değişiklik

        gösterebilir)

Karar Destek Mekanizması Oluşturun

Analitik ile, Makineden Dijital Sistemler yoluyla akan Büyük Veri (Big Data) elde edilir.
 

Veri, istatistiksel öğrenme ve makine öğrenmesi yöntemleriyle analiz edilir.

Elde edilen bilgi ve bulgular firmanın kapasite kullanımı, etkinliği ve değerini artırmak için Akademik ve Analitik bir yaklaşımla politika ve hedeflere dönüştürülür.

 

Hedeflere ulaşmak için belirlenen politikalar Uygulamaya konur.

Uygulama sonucunda firmanın kapasite kullanımı, etkinliği ve değerine yönelik yeniden analitik değerlendirmeler yapılır.

 

 

Verilerinizi Tek Bir Sistemde Yönetin

MII (Manufacturing Integration Intelligence), IT(Bilgi Teknolojileri) ve OT(Operasyon Teknolojileri) verilerini tek bir sistem yönetimi ile sağlar. Üretimi tüm fabrika düzeyinde anlık olarak yönetme ve izleme süreçlerini ele alır. Robot, CNC veya NC makine kontrol panelleri, PLC, ERP (veya MRP)  ve operatörlerden anlık olarak tüm üretim bilgilerini alır. Bu veriler ile üretim planlama süreçlerini gerçekleşen verilerle kıyaslar. Makine, Proje ve Personel bazlı raporlamalar ile denetime sunar.

MII (Manufacturing Integration Intelligence), üretim sahasında bulunan ve üretimi birebir etkileyen tüm iş istasyonlarına ait makine ve personel verileri; ERP veya MRP sistemlerinde oluşan ve üretim süreçlerinde kullanılacak tüm verileri büyük veri altyapısı ile bulut tabanlı bir sistem üzerinde kurulur. 

IT Verileri;
  ERP
  MRP
  MES

OT Verileri;
  CNC, NC.. Makine Kontrol Panelleri
  IoT , Çevresel ve Noktasal Veri Ölçümü (ses, titreşim, sıcaklık, nem, basınç vb..)
  HMI (Operatör ekranları)


ERP'den gelen veriler iş süreçlerine bağlı olarak ister direkt olarak MES sisteminde, ister MES sistemi üzerinden manuel olarak iş emri haline getirilir ve planlama modülünde yetkilendirilmiş kullanıcı tarafından üretim sahasına gönderilir.

Makinelerden alınan aktif-pasif çalışma süreleri ile iş emirlerinin gerçekleşen süreleri karşılaştırılır. Operatörlerden HMI ekranlar sayesinde alınan makine durma nedenleri verimlilik ölçümleri için MII sistemine aktarılır. 

IT & OT bütününden gelen tüm veriler verimlilik, performans ve kalite esasına göre firma yönetimine raporlar halinde sunulur.